Házirend

Házirend

A Mezőlaki Horgászegyesület a MOHOSZ tagegyesületeként működik.
Az egyesület kezelésében lévő vízterület nem állami tulajdon! Az Országos Horgászrenddel párhuzamosan e Házirend érvényes!

Mezőlak, 2019. január 1.

Szabályok

1. A Mezőlaki He. kizárólagos kezelésében lévő vízterületek, melyekre az egyesület által kibocsátott területi engedélyek (napi, heti, éves) az egyesületi horgászrendben kiadott szabályozások és korlátozások figyelembe vétele mellett érvényesek.

a.) Mezőlaki He. tulajdonát képező tőzegbánya tavak
Bejegyezve: II. tulajdoni lapon 059/2 hrsz.-on, illetve 056/2 hrsz.-on

b.) Mezőlaki Önkormányzat tulajdonát képező tőzegbánya tavak
Bejegyezve: II. tulajdoni lapon 051 hrsz.-on

2. Jogosult az egyesület kezelésében lévő vízterületeken a jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános, valamint a Mezőlaki He. illetékes szervei az egyes vízterületre meghatározott Házirend szabályok, korlátozások megtartásával horgászni.

Korlátozások az I-es és II-es tavakat illetően:

 • horgászni az I-es tó nyugati, Marcal folyó felőli oldalon lehet csak és kizárólag
 • horgászni a II-es tó keleti oldalán a III-as tó felől lehet csak és kizárólag

3. A kiadott engedélyek csak az állami horgászjeggyel, Magyar Horgászkártyával rendelkező és 14. éven felüliek esetén személyi igazolvánnyal együtt érvényesek.

4. A horgászokmányok kiváltási időszaka minden év első három hónapja. A fogási naplókat következő év február 28-ig kell leadni. Levelezési cím: 8514 Mezőlak, Kossuth u. 119. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A megbízott He. a határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadhatja az állami jegyet, de csak a mindenkori díjtétel kétszeres összegéért.

5. Minden tag köteles 2 nap karbantartási munkát végezni évente, a He. kezelésében lévő területen.
Aki kötelezettségének nem tesz eleget, igazolni távolmaradását nem tudja az megváltásként a mindenkori területi engedély 50%-át tartozik megfizetni.

6. Az a horgász, aki tagsági igazolvánnyal nem rendelkezik (új tag), köteles halasítási díjat fizetni, melyet a vezetőség határoz meg. (Aki engedélyt nem vált, tagságát nem érvényesíti, a rá következő évben szintén új tagként kezelendő.)

7. Napi jegyes horgászat engedélyezett az egyesület III-as, IV-es tavain.
Napijegy váltható: Gabó Horgászbolt, Mezőlak, Kossuth u. 68.

8. Éjszakai horgászat az I-es és II-es tavakon nem engedélyezett. Ezeken a tavakon 5 - 22 óráig lehet. Éjszakai horgászat az Országos Horgászrend szerint a III-as, IV-es tavakon engedélyezett, kivéve a ponty tilalmi idejét. Ezen időszakban a csónakos horgászat és a csónakhasználat tilos! Partról 5 órától 24 óráig lehet horgászni, 20 órától 24 óráig kizárólag rablóhalra. Éjszakai horgászat alkalmával a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani.

9. Csónakot használni az I-es és II-es tavakon tilos! Csónakot a III-as és IV-es tavakon csak az egyesületnek bejelentve szabad használni. A stég és a csónak éves díja 1000 – -1000 forint, befizetése március 31-ig kötelező.

Aki a díjat nem fizeti be, és engedélyt nem vált:

 • Vízi járművét a He. felszólításra köteles elszállítani, ha nem teszi meg, a He. kiveteti a vízből és hulladékként elszállíttatja.
 • A parti stéget felszólításra le kell bontani, vagy – mivel a horgászegyesület elővásárlási joggal bír - felajánlhatja a horgászegyesületnek megvásárlásra. Amennyiben az egyesület nem él elővásárlási jogával, úgy másik horgásztagnak eladható. A felszólítástól számított végrehajtási határidő 2 hónap.

Mindkét eszköz használatát az Országos Horgászrend szabályozza, illetve az azokra érvényes jogszabályok. A He. nyilvántartást vezet. Egy személyhez egy csónakos vagy stéges etetett hely tartozhat. Minden csónakot be kell számozni, a számot a He. adja. Minden stéget a tulajdonos (-ok, max. 2 fő/stég) nevével meg kell jelölni (kérésünk telefonszám megadása is). Csónakos etetett helyet a csónak számával kell megjelölni, egy csónakhoz egy hely tartozik, amit más nem látogathat. A stégekről bárki horgászhat, ha a tulajdonos horgászati céllal megjelenik, a helyet át kell adni. Csónakos etetett hely a parttól 5o méterre létesíthető. Az etetett helyek között 35 méteres távolság legyen.

Etetésre legfeljebb 2 kg etetőanyagot lehet felhasználni.

10. Parton lefoglalt etetett helyet létesíteni nem lehet.

11. Tilalmi idők az Országos Horgászrend szerint.

Tilalmi idők a kezdetként megjelölt nap 0 órájától kezdődnek és a befejező határnap
24 órájával szűnnek meg. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom
az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra
vagy pihenőnapra, a tilalom közvetlenül megelőző napon végződik.

12. Méretkorlátozások az Országos Horgászrend szerint.

Eltérés: tilos megtartani:

 • 45 cm-nél rövidebb csukát
 • 40 cm-nél rövidebb compót
 • 15 cm-nél rövidebb békés halat, kivételt képez a csalihal megfogása (egyszerre max. 10 db hal)

Tilos bárminemű mű-csalival pergetve horgászni február 1-től április 3o-ig.

13. Felnőtt horgász

 • 2 db nyeles készséggel horgászhat, botonként 2 db horoggal

Ifjúsági horgász

 • 1 db nyeles készséggel, 2 db horoggal

Gyermek horgász

 • 1 db nyeles készséggel, 1 db horoggal horgászhat.

14. Az egyesület tavaiból naponta zsákmányolható:

Felnőtt horgász részére

 • 3 db méretes nemes hal, 2 lehet egyfajta
 • 5 kg egyéb hal

Ifjúsági horgász részére

 • 2 db méretes nemes hal, különböző fajtájúak
 • 4 kg egyéb hal

Gyermek horgász részére

 • 1 db méretes nemes hal
 • 3 kg egyéb hal

Az I-es és II-es tavakon compót és aranykárászt tilos megtartani.

Az I-es és II-es tavakon egy horgász hetente 3 db csukát zsákmányolhat 45 cm felett.

A fogási naplóba bejegyzett, engedélyezett mennyiségen felüli nemes- illetve egyéb halat nem tarthat meg a horgász, a megfogás után azonnal vissza kell helyezni. A megtartani kívánt halat minden horgász kizárólag csak a saját haltartó szákjában tárolhatja.

5 kilogramm feletti pontyot vissza kell helyezni! Pontymatrac megléte, használata minden horgász részére kötelező, a horgászati módszertől függetlenül!

15. Az őszi nagy telepítések várható időpontja minden év október havának elejétől
november hó közepéig.

16.A telepítések után a 2 hetes tilalmi idő alatt hozott kishallal, illetve mű csalival lehet
horgászni rablóhalra, kizárólag partról! Az őszi pontytelepítés után a türelmi idő letel-
tével az év végéig hetente 3 db ponty zsákmányolható.

17.Aki 10 kilogramm feletti rablóhalat fog és ezt egy vezetőségi taggal leigazoltatja,
a következő évben területi engedélyt ingyen kap. Harcsa esetében ez a haltömeg
20 kilogramm. A fenti ingyenes területi jegyre való jogosultság megvonható attól a
személytől, aki horgászati szabálysértést követ el az év folyamán.

18.Felnőtt horgász éves jeggyel 100 kg, ifjúsági horgász 50 kg, gyermek horgász 25 kg
halat zsákmányolhat. Ezt követően újabb éves területi jegy megvásárlására nincs
lehetőség.

19.Fogási Napló használata kötelező! A horgásznak a horgásztavak számát, víztér-kód-
ját kötelezően jelölni kell a naplóban. A megtartani szándékozó nemes halat azonnal
az egyéb halat horgászat végén kell bejegyezni, az őshonos és az idegenhonos kategó-
riát figyelembe véve.

20.Ittas állapotban a horgásztavak területén tilos a horgászat.

21.Fürödni életveszélyes, tilos!

22.A tavak egész területén szemetelni tilos! Szemetes helyen horgászni tilos! Szemetes
horgászhelyet hátrahagyni szintén tilos! Az ellenőr a szemetet felszedetheti, ha a
horgász ezt megtagadja, az ellenőrzési naplóba bejegyzi, a területi jegyét bevonja.

23.Halradar használata tilos (kivéve, He célra).

24.Téli időszakban jégről való horgászatot mindenki a saját felelősségére végezhet. A té-
li sportok kedvelői szintén csak saját felelősségükre tartózkodhatnak a tavak jegén.

25.Bárminemű emelőháló használata tilos (csalihal fogására is).

26.Elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

27.Járművekkel a kijelölt parkolókban, illetve a közlekedési utak szélén lehet parkolni,
a tóparton tilos! Tilos továbbá gépjárművekkel merőlegesen a tópartra helyezkedve,
annak lámpáit bevetés, behúzás, halfárasztás, stb. megvilágítási céllal használni.
Tilos a jármű rádiójának nagy hangerőn történő használata!

28.Kempingezni a kijelölt helyen illetve a tóparton lehet, ahol erre a lehetőségek adottak. .
A közlekedési utakat elfoglalni nem szabad!

29.A felcsalizott horgot kizárólag dobással, bevetéssel lehet bejuttatni. Bevinni bármi más
módon csak külön bojlis engedély váltása mellett lehet. Aki harcsára horgászik
behúzós módszerrel, az köteles – a bojlis engedélyhez hasonlóan – 5000 Forint plusz
díjat fizetni. A megfogott méretes harcsa elvihető szabályos keretek között.

30.Az I-es és II-es tavak partszakaszain tüzet gyújtani tilos! Tüzet rakni csak a
kempingezésre kijelölt hely kikövezett részén szabad, állandó felügyelet mellett,
ha nincs tűzgyújtási tilalom a III-as és IV-es tavak partján.

31.Az egyesület területére kizárólag parti stég építhető, a He. szabályai szerint.

32.A területen kutyát megkötve, vagy pórázon lehet tartani.

33.A halászati őrök által készített fényképfelvétel, amennyiben rögzíti a pontos dátumot és
a felvétel idejét (óra, perc) bizonyító erejű. A felvétel a fegyelmi bizottság
bizonyítékként elfogadja!

34.Minden horgász köteles a halászati őrök munkáját segíteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a halászati őrök jogosultak a vízparti területeken a közlekedő gépjárművek
megállítására, igazoltatásra, illetve azok teljes körű átvizsgálására (beleértve a személyi
átvizsgálást is)!

35.A horgásztársak, horgászvezetők, halőrök nyilvános rágalmazása, sértegetése fegyelmi
vétségnek számít, és a vízterület látogatásától való eltiltással jár.

36.Aki a fentiekben felsorolt szabályok ellen vét, kizárja magát a további horgászatból
és a területi engedélye a hivatalos személy által a helyszínen bevonandó!

37.Mindennemű szabálysértést a Fegyelmi Bizottság szankciói követnek.

38.Kérjük az egyesület Házirendjét folyamatosan tanulmányozni, mert a házirend nem
ismerése nem mentesít a felelősségre vonás terhe alól.

Kellemes időtöltést, tartalmas szórakozást kíván:

A Mezőlaki Horgászegyesület